Coronavirus Information på dansk / Information in English

Abonnement for studerende – Københavns Universitet

Https-formularer > Studerende

Bestil abonnement til studerende

Studerende ved andre uddannelsesinstitutioner end Institut for Geovidenskab og Naturforvalting og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har mulighed for at tegne et personabonnement på Videntjenesten til reduceret pris.

Du skal udfylde nedenstående formular og sende en kopi/et billede af dit gyldige studiekort på mail: vt@ign.ku.dk
 
Abonnementet træder i kraft, når vi har modtaget en kopi/et billede af dit studiekort.

Personabonnement til studerende

Vælg den eller de serier, som bedst dækker dit behov. Personabonnementet giver adgang for en person til de(n) pågældende serie(r).

By, Park og Landskab (175 kr. inkl. moms pr. semester)
Skov, Natur og Pyntegrønt (175 kr. inkl. moms pr. semester)

Oplysninger om brugeren (adgang til Videntjenesten)
Eventuelt

Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik. *

Felter markeret med * skal udfyldes.