Abonnement for studerende – Københavns Universitet

Https-formularer > Studerende

Bestil abonnement til studerende

Studerende ved andre uddannelsesinstitutioner end Institut for Geovidenskab og Naturforvalting og Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet har mulighed for at tegne et personabonnement på Videntjenesten til reduceret pris.

Du skal udfylde nedenstående formular og sende en kopi/et billede af dit gyldige studiekort til:

IGN, Nødebovej 77A, 3480 Fredensborg
Att.: Jette Alsing Larsen
eller på mail til: vt@sl.ku.dk
 
Abonnementet træder i kraft, når vi har modtaget en kopi/et billede af dit studiekort.

Personabonnement til studerende

Vælg den eller de serier, som bedst dækker dit behov. Personabonnementet giver adgang for en person til de(n) pågældende serie(r).

Park og Landskab + Planlægning og Friluftsliv (175 kr. inkl. moms pr. semester)
Skov og Natur + Pyntegrønt (175 kr. inkl. moms pr. semester)

Oplysninger om brugeren (adgang til Videntjenesten)
Eventuelt

Jeg giver tilladelse til, at universitetet kan registrere ovenstående oplysninger. Se privatlivspolitik. *

Felter markeret med * skal udfyldes.